Telenews do të jetë dritarja më e re informacionit për të gjithë, duke iu informuar në kohën reale për çdo zhvillim që ndodh në vendin tonë, rajon dhe botë. Me një grup entuziastësh, të motivuar makaimalisht për sukses dhe punë, Telenews beson fuqishëm se lajmin e medias së shkruar në vendin tonë do ta dërgojë në një nivel të lartë në rend të parë – etik dhe padiskutueshëm – profesional.

© 2023 Telenews.al. All Right Reserved.