Asistent i Logjistikës

December 13, 2023

Job Description

Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë dhe shumicë në lëminë e artikujve të elektronikës në tregun Kosovar.

AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. Për arsyeje të rritjes së kompanisë jemi duke kërkuar kandidat të kualifikuar dhe profesional, për poziten:

Asistent i Logjistikës

Lokacioni: Mazgit

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Mbikëqyrja e të gjitha operacioneve zinxhirëore të furnizimit.
 • Krijimi dhe mirëmbajtja e marrëdhënieve korrekte me furnizuesit dhe transportuesit.
 • Përcjellja e gjendjes së furnizimeve që nga momenti i pranimit të mallit në depon kryesore e deri në dërgimin e tij në pikat e shitjes.
 • Siguron ekzekutimi të aktiviteteve të transportit në përputhje me të gjitha kërkesat e shërbimit ndaj klientit si në aspektin kohorë dhe kualitativë
 • Përgatit raporte mujore në lidhje me konsumin e karburantit dhe raporton rastet kur ka tejkalim të normave të lejuara.
 • Identifikoni në mënyrë aktive mundësi për të ulur koston e transportit.
 • Përgjegjës për raportimin e gjendjes së automjeteve të kompanisë si dhe planifikimin rreth përmbushjes së kërkesave të aktiviteteve të rregullta logjistike.
 • Kryen të gjitha procedurat e nevojshme për regjistrimin e automjeteve
 • Ndihmon/Asiston në menaxhimin e kthimeve dhe shërbimeve pas shitjes, dke organizuar proceset e kthimit dhe shërbimeve pas shitjes në bashkëpunim me departamentin e shitjeve dhe shitjeve online.
 • Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi.

Kualifikimet:

 • Preferohet të ketë të përfunduar së paku shkollimin e lartë,
 • Preferohet së paku 2 (dy) vite përvojë pune relevante,
 • Të jetë metodik, fleksibil dhe i shpejt në zgjidhjen e problemeve,
 • Njohuri shumë të mira në kompjuter (paketën MS Office),
 • Kërkohet leje e vozitjes (kategoria B),
 • Kërkohet njohja e Gjuhës Angleze.

Ne ofrojmë:

 • Pagë konkurruese;
 • Sigurim shëndetsor;
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar;
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional.

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: puna@aztech ks.com duke e shënuar në subjekt se për cilen pozitë aplikoni.
 • Afati për aplikim deri me datë: 15.01.2024
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Location