Graphic Designer

Job Description

KONKURS
KNT Group në Pejë shpallë konkurs për pozitat:
 1. Graphic Designer
 2. WordPress Developer 
 3. WordPress Support
 4. Web Developer
 5. SEO
 6. Content Writer (English, German, French)
Detyrat dhe përgjegjësitë:
 • Të përballoj punë dinamike në baza ditore
 • Të ketë vullnet për të mësuar
 • Të ketë aftësi të komunikimit
Çka ofron KNT:
 • Ndihmë nga i gjithë stafi për aftësim profesional
 • Mentorim dhe këshilla
 • Ambient profesional
Ju lutemi që të aplikoni duke dërguar CV-të tuaja që duhet të përfshijë një foto, e-mail dhe nr. Tel në:
info@knt-group.com
 
Vëmendje:
Keni parasysh se lokacioni ynë gjindet në Pejë dhe puna zhvillohet vetëm në objektet e zyreve tona.
Ju mirëpresim!

Location