Menaxher/e Operacional/e

June 21, 2024

Job Description

KONKURS

Kompania BINNI

Lokacioni: Vushtrri-dumnice e Poshtme 

Shpall konkurs për plotësimin e vendeve të punës:

  • Menaxher/e operacionale

Pozitat e kërkuara më lartë kanë rëndësi të vecantë në BINNI, duke marrë parasyshë që kompania Binni veçohet me produkte elitare, ambient unik, shërbim cilësor dhe perkujdesje të vecantë ndaj klientit.

Jemi vend pune ku për çdo punëtor ofrojmë mundësi të barbarta karriere dhe avancimi profesional.

Nga kanditadët kërkohet:

  • Të ketë paraqitje profesionale,
  • Përvojë ne pune.
  • Aftësi për vërejtjen e detajeve në projekt.
  • Shkathtësi të shkëlqyera ndërpersonale.
  • Mirëpritja e klientëve dhe të kuptuarit e nevojave të tyre, dhënia e përgjigjeve profesionale në bazë të kërkesave.
  • Aftësi në vendimarrje dhe zgjidhjen e problemeve
  • Administrim dhe koordinim i veprimtarive ditore.

PAGESA: Konkuruese.

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me një fotografi në: albin.fazliu@binni.biz ose aplikoni permes butonit ‘Apliko Këtu’

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontakohen.

Location