Produkt Menaxher

June 17, 2024

Job Description

KONKURS

Kosova Med hap konkurs për:

  • Produkt Menaxher

Përshkrimi i Punës

Produkt Manager-i eshte pergjegjes per zhvillimin edhe implementimin e aktivitetit tregtues te portofolit te produkteve te paracaktuara. Ne rastin konkret te produkteve te kompanise farmaceutike Gjermane Betapharm.
Perparesi kane ata te cilen njohin lemite : Kardiologji, Endokrinologji dhe Neurologji

Kërkesat e profilit
Pergjegjesite dhe detyrat

  • Planifikon, zhvillon dhe zbaton aktivitetet e prezentimit per kategorine e produkteve  te paracaktuar ;
  • Vendos kontakte me personatte rinje  te rinj dhe miremban kontaktet me klientet ekzistues.;
  • Identifikon, vlereson dhe plotëson nevojat e klientëve bazuar në politiken dhe strategjinë
  • I ofron konsulence te plote klienteve ne lidhje me produktet e portofolit te paracaktuar;
  • Kryen analiza tregu
  • Viziton klientet,
  • Ndërton baza datash, raporte analitike periodike ne lidhje me portofolin
  • Kryen analiza te gjendje se magazines edhe ne menyre periodike harton file-in e porosise;

Lokacioni: Prishtinë

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes butonit “Apliko Këtu” ose emailit info@kosova-med.com duke dërguar CV

Location