Shitës/e

July 9, 2024

Job Description

Konkurs për vende të lira pune

Ndërmarrja Kulinare ShPK me seli në Graçanicë është ndërmarrje që furnizon sektorin e gastronomisë me pajisje dhe vegla hoteliere. Në kuadër te zgjerimit të aktiviteteve të saja, shpall konkurs për këto vende te lira pune:

 1. Pozita: Shitës/shitëse (1 vend pune)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të prezantojë, promovojë dhe shes produktet/shërbimet tek klientët ekzistues dhe potencial,
 • Përpilon oferta sipas kërkesave,
 • Të arrijë shitjet e synuara nën afatin e caktuar,
 • Të propozojë mënyra për rritje të shitjeve në bazë të kërkesave të klientëve,
 • Krijon dhe mirëmban kontakte profesionale me klient,
 • Të komunikojë dhe bashkëpunojë me mbikëqyrësit dhe bashkëpunëtorët,
 • Detyra tjera të përcaktuara nga mbikëqyrësi.

Kualifikimet:

 • Përvojë në shitje së paku 2 vite në pozitë të ngjashme,
 • Aftësi të shkëlqyera në komunikim verbal dhe me shkrim,
 • Të kuptojë praktikat e shërbimeve ndaj klientëve dhe principet e shitjes,
 • Njohuri të gjuhës angleze,
 • Aftësi planifikuese dhe organizim të punës,
 • Të posedoj patentë shoferin e kategorisë B,
 • I/e gatshëm/me për pune ekipore,
 • Aftësi të mira kompjuterike,
 • Kualifikim universitar në fakultetin ekonomik, marketing apo fusha tjera relevante, e dë

Ne ofrojmë pagë konkurruese dhe orar të rregullt të punës.

Konkursi është i hapur deri me 07 korrik 2024.

Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë CV-në përmes butonit ‘Apliko Këtu’ ose duke cekur për pozitën qe aplikon, së bashku me dokumentacionin përkrahës në e-mail adresën zyrtare hr@kulinare.com deri në afatin e caktuar.

Vetëm kandidatët te cilët i plotësojnë kushtet e kërkuara do të ftohen në intervistë.

Location