Trade Marketing

June 13, 2024

Job Description

KONKURS

Trade Marketing luan një rol të rëndësishëm në koordinimin dhe zbatimin e strategjive të marketingut, duke i komunikuar pëparësitë e produkteve dhe kampanjave në dyqan.
Ky rol përfshinë bashkëpunimin e ngushtë me ekipet e shitjes në dyqan, marketingut dhe departamentin e menaxhimin të portofolios së produkteve produkteve, për të zhvilluar dhe zbatuar plane të marketingut që nxisin informimin lidhur me brendin, përmirësimin e vizibilitetit të produktit në dyqan rritjen e shitjes.
Fokusi kryesor i pozicionit të Trade Marketing është rritja e prezencës dhe ndikimit të brendit tek konsumatorët dhe sigurimi i një promovimi të qëndrueshëm në prizmin e komunikimit verbal dhe vizual në dyqan.

Përgjegjësitë kryesore të Trade Marketing:

 1. Bashkëpunon me departmentin e marketingut dhe shitjes për zhvillimin e strategjive që i shërbejnë arritjes së objektivave lidhur me komunikimin sa me efektiv të produkteve dhe promocioneve në dyqan
 2. Ndjek trendet e tregut, aktiviteteve të konkurrencës dhe vëzhgon sjelljen e konsumatorëve, për të identifikuar mundësitë për promovim sa më efektiv të kampanjave dhe produkteve
 3. Bën planifikimin dhe organizimin e aktiviteteve promovuese në dyqan për produkte të kategorive të ndryshme dhe ndjek realizimin e tyre
 4. Harton dhe dizajnon startegji që nxisin shitjen dhe rrisin vizibilitetin e produkteve në dyqan për të maksimizuar hapësirën e rafteve dhe për të tërhequr vëmendjen e konsumatorit
 5. Monitoron vendosjen dhe komunikimin efektiv të produkteve në rafte dhe promotoreve të heshtur( materialeve promocionale dhe materialeve që lidhen me benefitet e produkteve, teknologjive, etj)
 6. Bën trajnimin e stafit në dyqan lidhur me produktet e reja dhe mënyrën e komunikimit efektiv të promotoreve të heshtur (materialeve promocionale)
 7. Përditësohet me teknologjitë dhe prurjet e reja/produkteve, duke nënvizuar avantazhet konkuruese për komunikim sa më efektiv në dyqan
 8. Bën organizimin e kampanjave dhe eventeve në dyqan në bashkëpunim me koordinatorin e brendeve dhe korporatës
 9. Bën raportimin mujor të përformances së dyqaneve, në prizmin e vizibilitetit të produkteve, aktiviteteve promocionale dhe sugjeron ndryshime për përmirësimin e komunikimit (gjatë aktiviteteve promocionale, hapjeve të dyqaneve të reja).

Kualifikimi dhe Aftësitë

 • Diplomë Bachelor në Marketing, Biznes ose profil i ngjashëm.
 • Përvojë e dëshmuar në organizimin e aktiviteteve të marketingut në sektorin e shitjes me pakicë
 • Të kuptojë dinamikat e tregut dhe sjelljen e konsumatorëve
 • Aftësi analitike, mendim kritik dhe shkathësi në zgjidhjen e problemit
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe ndërveprimi me të tjerët
 • Aftësi në përdorimin e Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint).
 • Të jetë i pajisur me patentë shoferi të kategorisë B
 • Të tregojë vëmendje dhe përkushtim ndaj detajeve dhe të ketë vetënisjativë

Ju ftojmë të aplikoni për pozicionin Trade Marketing  në Neptun Kosova L.LC.

Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe letrën e motivimit përmes butonitApliko Këtu ose në: hr@neptun-ks.com deri me date 30.06.2024

Aplikacioni juaj do të trajtohet me konfidencialitet të plotë në përputhje me ligjin: Nr. 06/L-082 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, datë 30.01.2019, “LIGJI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”.

Bashkohuni me ne dhe bëhuni pjesë e udhëtimit tonë emocionues!

Location