Agjent/e të Shitjes në Terren

January 24, 2024

Job Description

Shkel e Shko  Sh.P.K. me aktivitet kryesor afarist të shitjes dhe distribuimit të produkteve higjienike  përkatësisht aromatizues për hapësira të ndryshme, letra higjienike, detergjente etj., shpall:

KONKURS PUNE

Titulli i Pozitës: Agjent/e të shitjes në terren (3)

Vendi: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë e pozitës:

 • Është përgjegjës për zgjerimin, ruajtjen e pozicionit dhe ekspozimit të të gjitha produkteve të brendeve të kompanisë në pikën apo planin e caktuar;
 • Siguron informacion për gjendjen e stokut si dhe informacione tjera të nevojshme për dukshmërinë e produkteve të brendit në treg;
 • Siguron arritjen e objektivave të ekspozimit (facing) të produkteve të brendit përkatës brenda të gjitha pikave të shitjes të caktuar në plan;
 • Kërkon mundësi për vendosjen dhe ekspozimin e produkteve në pika te reja;
 • Monitoron dhe mirëmban çmimet e shitësve me pakicë.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të përfunduar shkollën e mesme, preferohet të kenë diplomë Universitare;
 • Minimum 1 vjet përvojë pune në fushën e shitjes/merchandising;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyeshme të komunkimit dhe prezantimit;
 • Të kenë aftësi të punës në ekip dhe të pavarur;
 • Te jenë fleksibil dhe t’i përgjigjen pozitivisht ndryshimeve;
 • Të kenë aftësi të mira ndërpersonale;
 • Të posedonë patent shofer, Kategoria B.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV përmes butonit më poshtë, ose WhatsApp +383 44 730 720.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Location