Agjent i Shitjes

May 6, 2024

Job Description

Union Travel kërkon kandidatë të motivuar të aplikojnë për vendin e punës si dhe kandidatë që janë të gatshëm për periudha më afatgjate të jenë pjesë e ekipit tonë.

Pozita: Agjent i Shitjes për travel

Përmbledhje e pozitës: Agjenti I shitjes për travel do mbikqyrë dhe krijojë marrëdhëniet e kompanisë me klientë të rinjë apo ekzistues. Qëllimi është që të kontribuojmë në mbajtjen dhe zhvillimin e biznesit për të aritur sukses afatgjatë. Ne jemi të përkushtuar të ndërtojmë partneritete me Agjenci të udhëtimit të vendit tonë.

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

  • Punë në terren për zhvillimin e mardhënieve të reja midis kompanisë dhe bashkëpunëtorëve/agjensioneve turistike
  • Kuptimi I plotë I arritjes së plotësimit të kërkesave të bashkëpunimeve te reja
  • Sigurimi që informatat për shërbimet tona janë përcjellur në mënyrë të saktë dhe të duhur
  • Gjenerimi I shitjeve të reja për maksimizimin e fitimit
  • Detyra tjera që mund të caktohen duke marrë parasysh pozitën

Kualifikimet:

  • Diplomë universitare do ketë përparësi
  • Minimum diplomë e shkollës së mesme
  • Të ketë aftësi komunikimi
  • I/E orientuar drejt qëllimit për maksimizimin e shitjeve
  • Aftësi të mira në ndërtimin e marrëdhënieve

Për të aplikuar në këtë pozitë, mund të aplikoni përmes butonit “Apliko Këtu” apo të dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat tjera shoqëruese në email adresën: drenusha.murtezi@ufp-ks.com

Location