Agjente e Shitjes, Promotere

November 26, 2023

Job Description

Kompania: Loris Parfum
Jemi në kërkim të një Agjente të Shitjes dhe Promotere për të bashkuar ekipin tonë në  Loris Parfum në Prishtinë.
Detyrat:
  • Paraqit, promovoj dhe shes produkte/shërbime te klientët ekzistues dhe të mundshëm
  • Krijon dhe mban marrëdhënie të forta dhe të gjata me klientët
  • Siguron shërbim të shkëlqyeshëm ndaj klientëve duke adresuar pyetjet dhe shqetësimet e tyre
  • Bashkëpunon me ekipin e shitjeve për të identifikuar dhe implementuar strategji për rritjen e biznesit
  • Mbahet në dijeni të tendencave të tregut, veprimtarive të konkurrentëve dhe zhvillimeve në industrinë e punës
Kërkesat:
  • Përvojë pune ne fushën e Shitjes
  • Aftësi shumë të mira komunikimi, negocimi dhe ndërveprimi me të tjerët
  • Aftësi të forta shitëse
  • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi

Location