Arkitekt/Mbikëqyrës i kualitetit

Job Description

Al Trade në vazhdën e zgjerimit të kapaciteteve të veta, shpallë konkurs për : Arkitekt/ Mbikëqyrës i kualitetit ( një pozitë);

Kandidatët e përzgjedhur për këto pozita do të kenë mundësi që paraprakisht bashkë me stafin e kompanisë, që janë përgjegjës të këtyre sektorëve, të trajnohen dhe të njoftohen profesionalisht për punën që do të kryejnë, para së të bëhen pjesë e stafit të rregullt të kompanisë.

Të gjithë kandidatët të cilët i përmbushin kushtet, dhe besojnë së janë kompetentë për kryerjen e këtyre punëve kërkohen që të aplikojnë.

  • Për pozitën Arkitekt është e domosdoshme të jenë të diplomuar në nivelin barchelor, dhe të ketë përvojë pune së paku tre vjet.
  • Dërgoni CV dhe dokumentet e juaja në info@altradecenter.com, apo tek adresa jonë: Rr, Nënë Tereza, Magjistralja Prishtinë- Fushë Kosovë;
  • Për informata shtesë na kontaktoni në numrin e telefonit: 0800 77 770 (pa pagesë);
  • Ju lutem që ta cekni titullin e pozitës për të cilën po aplikoni tek ’’Subject ’’, shembull: Arkitekt/ Mbikëqyrës i kualitetit ( një pozitë),
  • Informatat e juaja do të ruhen me konfidencialitet të plotë;
  • Vetëm Kandidatët potencial do të ftohen në intervistë;
  • Konkursi do jetë i hapur nga data: 17 maj 2023, deri më 06 qershor 2023, në ora 16:00.

Location