Jurist

March 26, 2024

Job Description

DETYRAT DHE PERGJEGJESIT

 • TE JEP MENDIME JURIDIKE, PROFESIONALE DHE REKOMANDIME TJERA NË PËRMBUSHJEN E LIGJSHMËRIS TË KOMPANISË 
 • PERCJELLJEN E TE GJITHA LIGJEVE, UDHEZIMEVE ADMINISTRATIVE TE CILAT KANE TE BEJNE ME NATYREN E PUNES SE KOMPANISE,
 • PËRPILIMIN E TË GJITHA KËRKESAVE DHE LËNDEVE PËR PIKAT SHITËSE DHE DEPONISË
 • MERRET ME MENAXHIMIN E BURIMEVE NJERËZORE DHE PROCEDURAVE TË TJERA MENAXHERIALE TË PERSONELIT
 • BENE INTERPRETIMIN DHE KESHILLIMIN MBI LIGJET E REJA, RISHIKIMI DHE ZBATIMI I POLITIKAVE DHE PROCEDUAREV TE NEVOJSHME.
 • BASHKERENDON AKTIVITETET ME JURISTAT E DEPARTAMENTIT DHE ZYRET E TJERA TE KOMPANISE
 • HARTON RAPORTE JAVORE MUJORE DHE VJETORE PER AKTIVITETET E ZHVILLUARA

KUALIFIKIMET DHE KRITERET E NEVOJSHME

 • ETIKE NE PUNE DHE INTEGRITET TE LARTE NE PUNE
 • SHKATHTESI PER MENAXHIM TE PUNES NEN PRESION
 • SHKOLLIMI I LARTË FAKULTETI JURIDIK,
 • NJOHJA SHUMË E MIRË E PUNËS ME KOMPJUTER,
 • NJOHJA E GJUHËS ANGLEZE PËRPARSI,
 • PATENT SHOFER KATEGORIA-B, 
 • PËRVOJA NË PUNË, MINIMUM 1 VJEÇARE.

APLIKIMI DUHET TE BEHET ONLINE DUKE DERGUAR:

CV-NE TUAJ PERMES E-MAIL TEK: hr@alpetrol-ks.com

NE SUBJEKT TE SHENOHET POZITA PER TE CILEN APLIKONI.

INFORMATA SHTESE PREJ ORES 08:00-16:00 TEL: +383 49 940 014

Location