Komercialist

January 17, 2024

Job Description

Migros Group SH.P.K. është kompani lidere që bën distribuimin e brendeve më të njohura botërore. Bashkëpunimi me brendet që përfaqësojmë ka dëshmuar qasjen tonë të suksesshme në tregun Kosovar dhe më gjerë. Me zgjerimin e kompanisë, po rritet edhe ekipa jonë dhe dëshirojmë që të na bashkangjiten në rrugëtimin tonë persona dinamik, ambicioz dhe inovator. Shpallim konkurs për:

KOMERCIALIST

Për rajonin Prizren – Suharekë

Përgjegjësitë kryesore:

  • Zbaton planprogramin e produkteve dhe pozicionimin e tyre
  • Kujdeset për shfrytëzimin maksimal te hapësirave te dedikuara produktit
  • Vendosja e mjeteve të marketingut brenda njësisë së shitjes në përputhje me politikat dhe udhëzimet e kompanisë
  • Kujdeset për mirëmbajtjen e inventarit me produktet e kompanisë në raftet e njësisë së shitjes
  • Kujdeset për marrëdhëniet me stafin e njësisë së shitjes së klientit dhe i ndihmon ata me informacione mbi mënyren e tregtimit të produkteve, promocionet dhe produktet e reja

Kushtet e përgjithshme:

  • Përvojë pune së paku një (1) vjet në pozitë të ngjashme
  • Shkollimi i mesëm
  • Patentshoferi – Kategoria B
  • Aftësi te shkëlqyshme te komunikimit
  • Të jetë ne gjendje te punojë ne mënyre te pavarur dhe në grup

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën:

hr@migros-group.com

Tek subjekti te CEKET POZITA për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet ku nuk është cekur pozita janë të pavlefshme. Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e publikimit.

Migros Group

Zona industriale 4, 12000

Prishtinë, Kosovë

Location