Operator të eskavatorit

August 18, 2023

Job Description

Operator të eskavatorit:

 • Operon me Eskavator sipas standardeve dhe rregulloreve te kompanisë
 • Kontrollon Eskavatorin sipas procedurave standarde të operimit për të siguruar vazhdueshmërinë e punës
 • Operon sipas udhëzimeve nga eprorët, duke përfunduar çdo detyrë në mënyrë të sigurtë dhe efikase
 • Kryen edhe detyra tjera shtesë me eskavatorë sipas nevojes
 • Të ketë përvoje pune si operator në Eskavator së paku 3 vitet e fundit, poashtu kategorinë përkatëse për operim me makineri te rënda
 • Njohuri për mirëmbajtje bazike të makinerisë së rëndë
 • Aftësi për t’u përshtatur në punën në grup

 

 • Paga: Sipas marrëveshjes
 • Ditet e vikendit si dhe ditet e festave paguhen sipas ligjit te Kosoves
 • Pushim vjetor, sipas ligjit te Kosoves
 • Transporti nga pika e grumbullimit deri ne vendpunishte
 • Mundësi avansimi dhe trajnimi

 

Mekanik për makineri të rënda:

 • Të ketë përvoje pune si Mekanik së paku 3 vite , në kategorinë përkatëse per makineri të rëndë
 • Operon sipas udhëzimeve nga eprorët, duke përfunduar çdo detyrë në mënyrë të sigurtë dhe efikase
 • Të ketë njohuri për servisim dhe mirëmbajtje të makinerisë së rëndë
 • Bënë rregullimin  e paisjeve dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara
 • Bënë pastrimin, lubrifikimin dhe kryerjen e shërbimeve rutinore të makinerise së rëndë, si dhe teston paisjet e riparuara
 • Të jetë komunikativ dhe I përgjegjshëm në punë
 • Aftësi për t’u përshtatur në punën në grup
 • Të posedoj kategorin “C” të vozitjes

 

 • Paga: Sipas marrëveshjes
 • Ditet e vikendit si dhe ditet e festave paguhen sipas ligjit te Kosoves
 • Pushim vjetor, sipas ligjit te Kosoves
 • Transporti nga pika e grumbullimit deri ne vendpunishte
 • Mundësi avansimi dhe trajnimi

 

Punëtor fizik

 • Te jene te shendetshem dhe te afte per pune fizike
 • Punon sipas udhëzimeve nga eprorët, duke përfunduar çdo detyrë në mënyrë të sigurtë dhe efikase
 • Aftësi për t’u përshtatur në punën në grup
 • Të posedoj kategorin “B” të vozitjes (e dëshiruar)

 

 • Paga: Sipas marrëveshjes
 • Ditet e vikendit si dhe ditet e festave paguhen sipas ligjit te Kosoves
 • Pushim vjetor, sipas ligjit te Kosoves
 • Transporti nga pika e grumbullimit deri ne vendpunishte
 • Mundësi avansimi dhe trajnimi

 

Të gjithë të interesuarit për këto pozita, mund t’i dërgojnë dokumentet në e-mail: info@2a-ks.com

Location