Sektorist

March 18, 2024

Job Description

Arjeta Group SH.P.K për njësinë e saj QTA në Skënderaj shpallë konkurs për këto vende të lira Pune :

  • 3 – Sektoristë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën Sektorist/e

Lokacioni i Punës, QTA Njësia Skënderaj

  • Asiston konsumatorët gjatë blerjes, me kujdes përkushtim të madh,
  • Është përgjegjës për palimin e mallit dhe përcjelljen e afateve të skadencës për mallrat përkatëse,
  • Bashkëpunon dhe raporton në mënyrë të vazhdueshme me kolegun e tij/saj të punës në lidhje me procesin e punës.
  • Kujdeset për renditjen, rregullimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha produkteve në Market.

Kualifikimet e Kërkuara

  • Të ketë të përfunduar shkollimin e mesëm
  • Të ketë përvojë pune në këtë drejtim ose të ngjashëm.
  • Të ketë aftësi për punë ekipore dhe individuale;
  • Përkushtim dhe etik në punë.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV e tyre në postën elektronike ( e-mail ) hr@arjeta.eu ose drejtpërdrejt duke plotësuar aplikacionin në Njësinë tonë në Skënderaj.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartcekura do të ftohen për intervistim

Konkursi do të jetë i hapur nga data 14 Mars 2024 deri më 21 Mars` 2024.

Location