Serviserë

June 26, 2024

Job Description

FRIGO DELUXE PO RRITET

Shpall konkurs për vende të lira të punës:

  • 4 Serviserë

 

Aftësitë & Përgjegjësitë:

  • Mirësjella është kusht themelor në kompaninë tonë
  • Të jetë i gatshëm për të mësuar gjëra te reja dhe të bëhet pjesë e trajnimeve të shumta për zhvillim në karrierë brenda kompanisë
  • Të ketë patentë shofer, Kategoria B.
  • Të ketë paraqitje profesionale.

 

Detyrat kryesore:

  • Të ofroj shërbim të shpejtë dhe efikas ndaj klientëve,
  • Të njoh produktet e kompanisë dhe të ju ofroj klientëve informata të sakta
  • Të identifikoj kërkesat e klientëve dhe të ju ofroj atyre shërbimin që i’u nevoitet,
  • Të mirëmbajë relacione profesionale me klientët dhe bashkëpunëtorët e kompanisë,
  • Punë të tjera të deleguara nga mbikëqyrësi direkt apo menaxhmenti.

 

Pagë shumë Atraktive

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë aplikacionin për punësim / CV në e-mail adresën: service@frigodeluxe.com

Na telefononi: 044 474 474

Lokacioni: Cagllavicë, Prishtinë

Location