Shitës / Depoist

January 24, 2024

Job Description

Pozita : Shitës / Depoist

  • Pranon, lëvizë, klasifikon dhe sistemon artikujt sipas rregullave, kërkesave të kompanisë;
  • Përgaditë, liron hapësirë, bartë dhe dorëzon mallin tek këndi i caktuar;
  • Paketon, palon dhe vendos etiketa, çmime;
  • Shkarkon dhe ngarkon mjete të ndryshme të transportit të mallërave (M);
  • Numëron dhe raporton stokun e mallërave,sipas nëvojes dhe në baza periodike;
  • Transporton, dërgon dhe tërhek produkte, artikuj, mjete të ndryshme nga njesia “bazë” tek njesitë tjera dhe anasjelltas,duke shfrytëzuar automjetët-veturat e kompanisë (M)

Paga shume e kenaqshme.

Ftojmë kandidatët e interesuar të aplikojnë duke dërguar CV në email adressën : ks@arteg.al

Location