Teknik Tereni

July 24, 2023

Job Description

Konkurs per TEKNIK NE TEREN

(4 Pozita) Suharekë

Përgjegjësitë:
Kryen instalimet tek klientët e ri ne bazë të termineve të caktuara në udhëheqësi, bën intervenime të ndryshme në rrjetën primare dhe sekondare varësisht prej kërkesave të udhëheqësit të ekipeve

 Kriteret:
1. Mosha 18 vjet deri ne 35 vjet
2. Të ketë patent shofer (opsionale)
3. Të ketë njohuri të përgjitshme per Teknologjin e Fibrës Optike, Internet, Konfigurim bazik të paisjeve të internetit
4. Të jetë i gatshëm të punojë jashtë orarit dhe me orar të ndryshueshëm.
5. Të jetë i gatshëm të punoj në grup.

Metoda e pagesës:
1.Rrogë fikse në bazë të normativit dhe pagesë shtesë për tejkalim të normës.
2.Pagesa nëpërmjet bankës.
3.Pagesë shtesë për punë jasht orarit.
4.Pagesa e trustit pensional 50/50.
5.Pagesa mund te ketë rritje varësisht përformancës së punëtorit.

Aplikimi bëhet duke dorëzuar ne email nje CV me fotografi në kaontechks@gmail.com

 

Location