Agjent i Shitjes

October 19, 2023

Job Description

Agjent i Shitjes

Përmbledhje:
Agjentët e shitjeve në OIL KS janë ndër shtyllat kryesore të kompanisë, përgjegjës për arritjen e
objektivave të shitjes. Duke raportuar te Menaxheri Komercial, ky rol përfshin ndërveprimin e
drejtpërdrejtë me klientët për të shitur produktet e CASTROL dhe produkte të tjera të ngjashme
të OIL KS.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Ekzekutimi i shitjeve: Angazhohuni drejtpërdrejt me klientët për të shitur vajrat CASTROL
  dhe produktet e brendeve tjera të OIL KS, duke përmbushur ose tejkaluar objektivat e
  shitjeve mujore dhe vjetore.
 • Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët: Ndërtoni dhe mbani marrëdhënie të forta me
  klientët e rinj dhe ekzistues për të siguruar përsëritjen e biznesit.
 • Njohuri për produktin: Mbani një kuptim të plotë të gamës së produkteve të CASTROL për
  të komunikuar në mënyrë efektive përfitimet dhe veçoritë tek klientët.
 • Raportimi: Paraqisni raporte të shitjeve ditore dhe javore te Menaxheri Komercial, duke
  ofruar njohuri mbi aktivitetet e shitjeve dhe reagimet e klientëve.
 • Hulumtimi i tregut: Monitoroni dhe raportoni vazhdimisht mbi trendet e tregut dhe
  aktivitetet e konkurrencës
 •  Menaxhimi i inventarit: Kordinoni me Depoistin për të siguruar nivele të mjaftueshme të
  stokut për përmbushjen e porosive të klientëve.
 • Pajtueshmëria: Respektoni të gjitha politikat dhe udhëzimet e kompanisë, si dhe çdo
  rregullore ligjore që rregullon aktivitetet e shitjeve.

Kualifikimet:

 • Diplomë Bachelor në Ekonomi ose një fushë të ngjashme është avantazh.
 • Minimumi 2 vjet përvojë në shitje direkte, mundësisht në sektorë të ngjashëm.
 • Aftësi të forta ndërpersonale dhe komunikuese.
 •  Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi.
 • Kuptimi bazë i parimeve të shitjeve dhe praktikave të shërbimit ndaj klientit.
 • Të jetë i aftë në komunikimin verbal dhe të shkruar në shqip dhe anglisht.

Tjera:

 • Paketa konkurruese e pagave dhe përfitimeve.
 • Mundësi për zhvillim profesional dhe avancim në karrierë.

Mënyra e aplikimit: 

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes butonit “Apliko Këtu”

Location