Agjente e Shitjes

Job Description

Titulli: Agjente e Shitjes
Kompania: MCM Travel

Orar i plote

Përgjegjësitë e punës së agjentes së shitjes: 

  • Zhvillimi i një marrëdhënie të fortë dhe të besueshme midis klientëve kryesorë dhe kompanisë;
  • Kuptimi plotë i nevojave dhe kërkesave kryesore të klientit duke kordinuar kërkesat e udhëtimit, buxhetet dhe preferencat;
  • Zgjerimi i marrëdhënieve me klientët ekzistues duke propozuar vazhdimisht zgjidhje që përmbushin objektivat e tyre dhe sjelljen e klientëve të rinj;
  • Të shqyrtojë dhe zgjidhë çdo çështje apo ankesë të klientët;
  • Gjenerimi i shitjeve të reja dhe bashkëpunimi me ekipin e shitjes për të maksimizuar fitimin;
  • Përgatit raporte të rregullta për shitjet e realizuara dhe parashikimet e shitjeve tek supervizori i tij;
  • Detyra të tjera që mund të caktohen duke marrë parasysh pozicionin

Kualifikimet: 

  • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të shitjes
  • Njohje të avancuar të gjuhës angleze
  • Diplomë Universitare në Ekonomi, Turizim, Biznes ose fusha të ngjajshme

CV – të dhe referencat që dëshironi të dërgohen në hr@mcm.travel

Location