Depoist

January 4, 2024

Job Description

POZITA: Depoist

Qyteti: Prishtinë

Pozita: Orar I Plotë

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Organizimi i punës ditore në Depo
 • Mirëmbajtja dhe organizimi i Depos
 • Përgjegjës për stokun dhe inventarin në Depo
 • Shpërndarja e produkteve dhe kërkesave në pikat e shitjes në bashkëpunim me menaxherat
 • Përgjegjës për pranimin, ngarkimin dhe shkarkimin e mallit
 • Komunikimi ditor me pikat e shitjes dhe zyren qëndrore
 • Detyra të tjera në përputhje me pozitën dhe kërkesat e vendit të punës

Kualifikimet:

 • Diplomë të shkollës së mesme
 • Patent shofer kategoria B
 • Aftësi të mira komunikimi
 • Aftësi të menaxhimit të kohës
 • Aftësi organizative
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës
 • Të ketë saktësi dhe vëmendje në detaje të punës

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 • CV
 • Referencë e përvojës së punës

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV në e-mail adresën Hr@noircorp.com

Afati i aplikimit është deri me datën 05/02/2024

Location