Depoist, Shofer (Kategoria C1, C)

April 15, 2024

Job Description

KONKURS

Depoist

  • Shkarkimin dhe ngarkimin e mallrave me pirun apo sipas natyrës së mallit;
  • Përdorimi i mjetëve të punës me kujdes sipas udhëzimeve teknike dhe sigurisë në depo;
  • Bënë organizimin, kontrollimin dhe numrimin e mallrave në depo.
  • Të ketë aftësi të mira të komunikimit;
  • Të ketë përvojë pune në depo;

Shofer (Kategoria C dhe C1)

Kriteret e Kualifikimit:

  • Patentë Shoferi kategoria “C ose C1′,
  • Të ketë përvoj pune konsiderohet si përparësi,
  • Të ketë njohuri të rrugëve të Kosovës ,respektivisht regjionet  e përcaktuara nga kompania.

Aplikimin për punë mund ta bëni përmes numrit kontaktues: 049325599.

Location