Ekonomist/e

Job Description

KONKURS PUNE
“AL VA PARTNERS” sh.p.k, adresa: Rr.”Dëshmori”, Miradi e Poshtme, Fushë Kosovë, shpall konkurs per poziten:

  • Ekonomist/e

Kualifikimet e kërkuara dhe kriteret:

  • Diplome Universitare Fakulteti Ekonomik (Personat qe kane certifikate e Teknik i Kontabilitetit nga SCAAK apo organizata te ngjajshme do te kene perparsi);
  • Njohuri te mira te punes me kompjuter, njohuri te pakos Microsoft Office (Power Point, Excel, Word),dhe programe te kontalibilitetit, finabit,kubit,dhe te ngjashme.
  • Te kete pervoj punes se paku 2 vite, perparsi do te kete pervoja e punes ne sektorit te prodhimit.
  • Te kete përkushtim dhe interesim per te mësuar;
  • Te kete shkathtesi analitike, planifikuese dhe organizative;
  • Te jete i/e afte te punoje ne grup dhe pune individuale;
  • Te jetë i paisur me patent shofer katergoria B

Personat e interesuar mund te aplikojne online duke derguar CV-ne dhe kopjen e diplomes permes emailit zyrtar: alvapartnersshpk@gmail.com
Nr.kontaktues: +383 49 717 717
Data e fundit e aplikimeve eshte 22/05/2023, ndersa, do te kontaktohen vetem aplikuesit te cilet i permbushin kriteret e lartecekura.

Location