Kamarier/e

April 22, 2024

Job Description

Lily’s Cafe and Restaurant hapë konkurs për pozitën:

  • Kamarier/e

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Njohuri të gjuhës angleze.
  • Njohja e punës me kompjuter.
  • Aftësi të mira komunikative.
  • I/e motivuar për punë.
  • Aftësi për punë nën presionin e kohës.
  • Aftësi të mira organizative.

Të gjithë të interesuarit/at të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre në email-in info@lilyscafeandrestaurant.com

apo përmes numrave kontaktues 049-280-265 / 048-494-007

Location