Mirëmbajtëse – Në Aeroportin e Prishtinës

July 5, 2023

Job Description

Vende të lira të punës

Kujdes: Kjo shpallje vlenë vetëm për punëmarrëse të gjinisë femërore. Ju lutemi shikoni shpalljet tjera të publikuara për të parë vendet e lira pune për punëmarrësit meshkuj.

Kompania: Planet Business Solutions
Vendi i punës: Aeroporti i Prishtinës
Pozita e punës: Pastrim/Mirëmbajtje/Sanitari
Konkursi i hapur deri: 25.07.2023

Udhëzime për aplikim:
Përdorni numrin tonë të platformës Whatsapp +38349171920 për të dërguar porosi (jo thirrje telefonike), duke ndarë informacionet tuaja si në vijim: Emrin, mbiemrin, moshën, vendbanimin si dhe pritjet tuaja për kushtet financiare (minimale ose maksimale)

Vini re: Vetëm aplikimet me informacione të mjaftueshme do të merren parasysh.
Afati i fundit për aplikim është 25.07.2023.

Ju falemnderit paraprakisht,

 

Location