Pirunist për Reach Truck

January 14, 2024

Job Description

PIRUNIST PER REACH TRUCK

Përgjegjësitë kryesore:

  • Lëvizja e paletave në depo me anë të pirunarit
  • Përgadit paletat me produktet përkatese sipas porosisë
  • Të ekzekutojë ngarkesat/dërgesat brenda magazines në mënyrë të sigurtë
  • Në baza ditore, inspekton dhe kryen mirëmbajtje

Kualifikimet dhe kerkesat:

  • Përvojë pune të mëparshme (obligative)
  • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
  • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
  • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë

Mënyra e aplikimit:

Për të aplikuar për këtë pozitë, plotesoni aplikacionin duke klikuar butonin më poshtë. Nuk kërkohet CV.

Location