Postier (16)

January 30, 2024

Job Description

Prishtine (5), Podujevë (1), Ferizaj (1), Viti/Kaçanik/Hani Elezit (1), Prizren (2), Gjilan (1), Gjakovë (1), Skënderaj/Drenas (1), Pejë (2), Deçan/Junik (1)

Pershkrimi i vendit të punës:

Ju do të punoni si postier në shpërndarje të dërgesave postare, pako, kartela bankare.

Perveq pagës bazë si dhe kompenzimit për cdo dërgese të suksesshme ne gjithashtu ofrojmë edhe bonuse bazuar në nivelin e dërgesave që dorëzoni si dhe e cmojmë lojalitetin ndaj kompanisë duke rritur pagën baze cdo vit. Në NPOST do të punoni në shpërndsarje të dërgesave të kompanive më me renome në botë si dhe bankave më të mëdha në Kosovë duke ofruar stabilitet dhe punë afatgjate.

Gjatë punës fillestare do të kaloni në një proces trajnimi 2 ditor mbi komunikimin me klientët, përdorimin e aplikacionit të posteriëve, rritjen e efikasitetit si dhe si të bëheni postier i suksesshëm.

Perfitimet:

 • Veturën per pune të cilën e përdor për vajtje-ardhje në depo
 • Pagë të volitshme
 • Bonus në cdo porosi
 • Orar i regullt i punës
 • Rritje page cdo vit duke vlerësuar lojalitetin ndaj kompanisë
 • Numër të bollshëm të dergesave
 • Teknologji e avancuar duke mundësuar lehtësi në punë

Kerkesat për kanditatët:

 1. Posedim i patent shoferit (preferohët minimum dy vite)
 2. Të jetë banor i rajonit për të cilin aplikon
 3. Përparsi kanë postierat me përvoje pune paraprake
 4. Dëshmi mbi të kaluarën e pastër kriminale (nëse pranoheni në punë)

Linku për aplikim:

https://avehr.com/npost/postier-prishtine-5-podujeve-1-ferizaj-1-vitikacanikhani-elezit-1-prizren-2-gjilan-1-gjakove-1-skenderajdrenas-1-peje-2-decanjunik-1/apply/41148f3a372a36b7bd0c26f9be5885cf

https://nposta.com/apliko-per-pune/  , ose direkt në emailin: hr@npo.st  duke shënuar rajonin për të cilin aplikoni në Subject.

Location