Postier

April 8, 2024

Job Description

Konkurs për POSTIER

PRIZREN (2)

Përshkrimi i vendit të punës:

Ju do të punoni si postier në shpërndarje të dërgesave postare, pako, kartela bankare.

Përveç pagës bazë si dhe kompenzimit për cdo dërgese të suksesshme ne gjithashtu ofrojmë edhe bonuse bazuar në nivelin e dërgesave që dorëzoni si dhe e cmojmë lojalitetin ndaj kompanisë duke rritur pagën baze çdo vit. Në NPOST do të punoni në shpërndarje të dërgesave të kompanive më me renome në botë si dhe bankave më të mëdha në Kosovë duke ofruar stabilitet dhe punë afatgjatë.

Gjatë punës fillestare do të kaloni në një proces trajnimi 2 ditor mbi komunikimin me klientët, përdorimin e aplikacionit të posteriëve, rritjen e efikasitetit si dhe si të bëheni postier i suksesshëm.

Përfitimet:

 • Veturën per pune të cilën e përdor për vajtje-ardhje në depo
 • Pagë të volitshme
 • Bonus në cdo porosi
 • Orar i regullt i punës
 • Rritje page cdo vit duke vlerësuar lojalitetin ndaj kompanisë
 • Numër të bollshëm të dergesave
 • Teknologji e avancuar duke mundësuar lehtësi në punë

Kerkesat për kanditatët:

 1. Posedim i patent shoferit (preferohët minimum dy vite)
 2. Të jetë banor i rajonit të Prizrenit
 3. Përparsi kanë postierat me përvoje pune paraprake
 4. Dëshmi mbi të kaluarën e pastër kriminale (nëse pranoheni në punë)

Linku për aplikim:

https://avehr.com/npost/postier-prizren/apply/2a0c2270287c8abfe9fb258deaec7c2c

Kanale tjera të aplikimit:

https://nposta.com/apliko-per-pune/ , ose direkt në emailin: hr@npo.st duke shënuar rajonin për të cilin aplikoni në Subject dhe duke dërguar një CV.

Location