Recepsionist / Për ndrimin e natës

October 18, 2023

Job Description

Pozicioni: Recepsionist / Për ndrimin e natës

Pergjegjësia
Është përgjegjëse për të siguruar shërbime të shkëlqyeshme për të gjithë mysafirët që nga momenti i
kontaktimit, arritjes, qëndrimit dhe shkuarjes. Poashtu është përgjegjës për sigurimin e një atmosfere
miqësore dhe të këndshme për mysafirët.

Detyrat

 • Ofrimi i shërbimeve cilësore për mysafirët si filozofi bazike e hotelit.
 • Konatktimi me mirësjellje e mysafairëve potencial të cilët interesohen për shërbime të hotelit
 • Plotësimi dhe mirëmbajtja e regjistrimeve të Librit të porosive
 • Rikontaktimi i mysafirëve të interesuar
 • Pritja me mirësjellje e mysafirëve të cilët kanë arritë në hotel
 • Evidentimi i mysafirëve të cilët vendosen në hotel në Librin e mysafirëve
 • Kërkimi i dokumentacionit personal, fotokopjimi dhe mirëmbajtja e tyre
 • Dhënja e informacioneve të nevojshme për mysafirët
 • Komunikimi sipas kërkesës promocionet e hotelit, atraksionet lokale dhe pikave tjera të interesit
 • Përcjellja e kërkesave të mysafirëve stafit përgjegjës për përmbushjen e tyre
 • Kontaktimi i mysafirëve nëse i është kryer shërbimi i kërkuar
 • Vlerësimi i kënaqshmërisë dhe kërksave të tyre gjatë kontrollit dalës dhe shënimi i këtyre
  përshtypjeve në Librin e përshtypjeve të mysafirëve
 • Kryerja e pagesave për shërbimet e ofruara nga hoteli
 • Kryerja e detyrave tjera të përcaktuara nga Përgjegjësja e menagjerit

Aftesite

 • Njohja e punës me kompjuter dhe programet MS Office
 • Njohja e gjuhës angleze
 • Të jetë komunikative
 • E motivuar për punë
 • Aftësi për punë nën presionin e kohës
 • Gatishmëri për punë jashtë orarit

Mënyra Aplikimit:

Te gjithe te interesuarit mund te aplikojnë përms butonit ‘Apliko Këtu’ ose në email adresen: apliko@hotelgarden-ks.com me Subjet: Emertimi i vendit te punes:
Shembull
Email: apliko@hotelgarden-ks.com
Subject Recepsionist
Aplikuesi duhet të jetë mashkull
Dokumentet e nevojshme per aplikim:
Cv- së duhet ti bashkangjitet nje foto e formatit te vogel, te gjitha eksperiencat e meparshme si dhe rekomandimet per ato qe i posedojne.

Location