Shitës/e, Arkitekt/e

June 6, 2024

Job Description

Mobileri Prishtina SHPK

Hap Konkurs për këto pozita :

Lokacioni: Qagllavicë 

   -Shitës/e në pikën në Qagllavicë (1 Pozitë)

Kriteret:

 • Personi duhet të jetë komunikativ;
 • Të ketë aftësi të kuptojë nevojën dhe kërkesat e klientit;
 • Të jetë fleksibil me orarin e punës.

Lokacioni: Qagllavicë 

   -Arkitekt/e në pikën në Qagllavicë – (2 Pozita)

Detyrat dhe Përgjegjësitë :

 • Aftësi për të përcaktuar qëllimet dhe kërkesat e klientëve me anë të projektit,
 • Matja e Hapsirave ne Teren,
 • Dizajnimi i produkteve dhe përgaditja e projekteve sipas kërkesave të klientëve,
 • Kalkulimi i kostove dhe llogaritja e materialeve 
 • Përgatitja e ofertave dhe prezantimi i ofertave tek klientët,
 • Përgatitja e vizatimeve teknike për prodhim dhe montim, 
 • Menaxhimi dhe porositja e  materialeve  për prodhim dhe montim, 
 • Mbikqyrja dhe menaxhimi i proceseve te prodhimit në puntori,
 • Mbikqyrja dhe menaxhimi i ekzekutimit të projekteve në teren, 
 • Planifkimi dhe realizimi i projekteve dhe punëve sipas planeve dinamike,

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, jane te lutur që t’i dërgojnë këto dokumente:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore të mesme apo universitare
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse
 • Certifikata të trajnimeve eventuale
 • Letër rekomandime apo referenca eventuale

Aplikimi bëhet përmes email-it: mobileriprishtina@gmail.com            

Lokacioni: Qagllavicë 

   -Monter në teren  – (2 Pozita) 

Kriteret:

 • Eksperiencë pune në fushën e mobilerisë
 • Aftësi komunikative dhe pune në ekip
 • Patent shofer – kategori B (e preferueshme)

Aplikimi bëhet përmes email-it: mobileriprishtina@gmail.com

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 30.06.2024.

Location