Shofer, Agjent i Shitjes

June 10, 2024

Job Description

Pozitat e hapura për punë:

  • Agjent i shitjes;
  • Shofer;

Kualifikimet e kërkuara:

  • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme;
  • Përvojë relevante e punës në fusha te ngjashme;
  • Të ketë aftësi për punë ekipore dhe individiduale;
  • Përkushtim dhe etikë në punë;

Çfarë ofrojmë ne për punëtort tanë:

  • Saktësi ne pagat mujore;
  • Bonuse mujore dhe vjetore;
  • Shujta ditore;

Location