Shofer Kamioni (Kategoria C)

May 26, 2024

Job Description

Pozita: Shofer Kamioni të kategorisë C, 

Njesia: Magazine
Neptun Kosova sh.p.k

Neptun kërkon të punësojë një Shofer Kamioni të kategorisë C,  një mundësi e shkëlqyer për të gjithë profesionistët e transportit…

Përshkrimi i Detyrave:

 • Kryerja e detyrave të transportit në mënyrë të sigurt dhe efikase.
 • Mbajtja e kamionit në gjendje të mirë teknike dhe siguruese.
 • Përgjegjësia për ngarkesat dhe sigurinë e tyre gjatë transportit.
 • Komunikimi i rregullt me dispeçerët dhe menaxherët e flotës.
 • Respektimi i ligjeve dhe rregulloreve të trafikut në rrugë.

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Mbi 3 vjet përvojë pune si shofer kamioni me kategori C
 • Licencë shoferi me kategori C e vlefshme.
 • Njohuri të mira teknike për mirëmbajtjen e kamionit.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi në ekip.
 • Njohuri të mira të ligjeve dhe rregulloreve të trafikut rrugor.

Neptun Ofron:

 • Pagë konkurruese në bazë të përvojës dhe aftësive.
 • Shpërblime dhe bonuse sipas performancës.
 • Sigurime shëndetësore dhe të tjera përfitime të punonjësve.
 • Mundësi për zhvillim dhe avancim në karrierë.

Si të Aplikoni:

Të gjithë kandidatët të dërgojnë CV-në përmes butonit ‘Apliko Këtu’ ose në adresën tonë elektronike: hr@neptun-ks.com deri me datën e fundit të aplikimit 30.05.2024

Location