Shofer – Kategoria C

January 21, 2024

Job Description

Kompania Agro Com Group Shpk, e cila bënë shitjen me shumicë të ngjyrave, llaqeve , vegla të punes etj, shpallë konkurs:

Pozita “Shofer  – Kategoria C ” – Regjioni i Ferizajt

Vendi i punës – Ferizaj

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Transporton mallrat e kompanisë sipas pranimit të porosive
 • Bënë mbledhjen e pagesave dhe faturave dhe kthimin e tyre në zyre,
 • Pranon, lëvizë, bartë, klasifikon dhe sistemon mallerat sipas kërkesave të kompanisë;
 • Punon dhe vepron sipas udhëzimëve që pranohën nga kompania.
 • Kontrollon sasitë e mallit dhe dokumentacionin përcjellës
 • Dorëzon porositë tek klientët
 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe për raportimin e gjendjes teknike të automjetit sipas rregullave të kompanisë.

Kriteret dhe kushtet për pranim:

 • Të jenë i pajisur me patentë shofer të Kategorisë C dhe C1;
 • Të ketë përvojë pune te ngjashme ;
 • Aftësi organizative në punë;
 • Të jetë korrekt ne punë
 • Të ketë njohuri të rrugëve të Kosovës
 • Të ketë aftësi të mira në komunikim me palë si dhe punën ekipore.

Aplikimin për punë mund ta bëni duke e bashkangjitur CV-në tuaj përmes butonit ‘Apliko Këtu’ ose në e-mail: info@agrocom-ks.com.

Vetëm kandidatët e perzgjedhur do të kontaktohen për intervistë pune.

Konkursi është i hapur deri me datën  02/02/2024

Location