Shofer në teren

September 27, 2023

Job Description

IDEA-M SHPK është kompani që bën shitjen me shumicë dhe pakicë të materialit shkollor dhe zyrtar.Të interesuarit që duan të jenë pjesë e kompanisë sonë në piken e re, ftohen që të aplikojnë për poziten e hapura të punës

  • Shofer në teren 

Shofer në teren 

Për këtë pozicion, kandidatët e suksesshëm duhet të kalojnë këto kualifikime: 

  • Kategoria e vozitjes B
  • Përvojë në drejtimin e makinave në rrugë.
  • Aftësi të mira komunikuese dhe vendosmëri për të arritur destinacionet me kohë.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Transporti i produkteve nga depoja në destinacionet e klientëve.
  • Sigurimi që produktet të mbërrijnë në destinacionet e tyre me kohë dhe pa dëmtime.
  • Asistimi në ngarkimin dhe shkarkimin e produkteve.

Orari i punës :
* Full time
Konkurentet e interesuar duhet të dergojnë një CV permes butonit APLIKO KËTU ose në emailin: info@idea-rks.com
CV-JA duhet domosdoshmërisht të përmbajë :
* Informata personale: Emri, mbiemri, adresa, numri i telefonit dhe adresa e email-it.
* Edukimi: Emri i institucionit, grada e arritur dhe datat e përfundimit të shkollimit.
* Fotografi.
* Informata rreth pervojes së praktikës ose punës nëse ka.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Location