Shofer Pirunari Elektrik

February 7, 2024

Job Description

Neptun kërkon të punësojë një Shofer Pirunari elektrik per ngarkim/shkarkim mallrave, një mundësi e shkëlqyer për të gjithë profesionistët e transportit…

Përshkrimi i Detyrave:

 • Kryerja e operacioneve të ngarkimit dhe shkarkimit të mallrave me përdorim të pirunarit elektrik.
 • Menaxhimi i sigurt dhe efikas i mallrave gjatë procesit të ngarkimit dhe shkarkimit.
 • Kontrolli i mirëmbajtjes së pajisjeve dhe sigurisë së tyre para dhe pas përdorimit.
 • Komunikimi i rregullt me menaxherët e logjistikës dhe personelin tjetër.
 • Respektimi i ligjeve dhe rregulloreve të sigurisë në vendin e punës.

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Përvojë pune si shofer pirunari elektrik në fushën e transportit dhe logjistikës.
 • Aftësi për të operuar me përdorim të sigurt dhe efikas të pirunarit elektrik.
 • Licencë shoferi e vlefshme për kategorinë e nevojshme.
 • Njohuri të mira teknike dhe aftësi për mirëmbajtjen e pirunarit.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi në ekip.
 • Përgjegjshmëria dhe kujdesi për sigurinë dhe mjedisin në vendin e punës.

Ofrimi i Punës:

 • Pagë konkurruese në bazë të përvojës dhe aftësive.
 • Shpërblime dhe bonuset sipas performancës.
 • Sigurime shëndetësore dhe të tjera përfitime të punonjësve.
 • Mundësi për zhvillim dhe avancim në karrierë.

Si të Aplikoni:

Të gjithë kandidatët të dërgojnë CV-në në adresën tonë elektronike : Hr@neptun-ks.com deri me datën e fundit të aplikimit 29.02.2023.

Location