Arkitekt/e

November 12, 2023

Job Description

Kërkohen Arkitekt / Arkitekte!

Kompania jonë është e specializuar në prodhimin e mobiljeve dhe kuzhinave, ku synon të ofrojë shërbime cilësore klientëve tonë. Me qëllim që t’i arrijmë këto objektiva, jemi në kërkim të arkitektëve kreativë dhe të talentuar që do të na ndihmojnë në rritjen e kompanisë sonë.

Vendi Punes: Prizren

Përshkrimi i punës:

  • Të marrë masa/të bëjë matje në terren dhe të bëjnë vizatime 3D të projekteve të matura.
  • T’i prezantoj produktet tona klientëve dhe të jap informacione për masat e dhëna në fazën e prodhimit.
  • Të ndihmojnë në arritjen e objektivave të kompanisë, në prodhimin e mobiljeve dhe kuzhinave.

Kërkesat:

  • Të jetë i/e diplomuar në arkitekturë ose dizajn të brendshëm.
  • Të jetë i/e aftë në programe të vizatimit 3D.
  • Të ketë përvojë në marrjen e masave/matjeve në terren.
  • Të ketë aftësi të larta të komunikimit.
  • Preferohet të ketë njohuri në gjuhë turke dhe boshnjake.
  • Të jetë i/e aftë për të punuar në grup.

Ju lutemi dërgoni CV-në dhe portofolin tuaj për aplikim ne kete email:

vefadecor@gmail.com

Location