Asistent/e i/e Kontabilitetit

January 28, 2024

Job Description

Migros Group SH.P.K. është kompani lidere që bën distribuimin e brendeve më të njohura botërore. Bashkëpunimi me brendet që përfaqësojmë ka dëshmuar qasjen tonë të suksesshme në tregun Kosovar dhe më gjerë. Me zgjerimin e kompanisë, po rritet edhe ekipa jonë dhe dëshirojmë që të na bashkangjiten në rrugëtimin tonë persona dinamik, ambicioz dhe inovator. Shpallim konkurs për:

ASISTENT/E TE KONTABILITETIT

Përgjegjësitë kryesore:

 • Regjistrimi dhe monitorimi i të gjitha transaksioneve financiare përfshirë faturimin dhe pagesat.
 • Organizimi dhe ruajtja e dokumentacionit financiar dhe administrativ në mënyrë sistematike.
 • Barazimi i kartelave financiare midis klientëve dhe furnitorëve, duke verifikuar dhe korrigjuar çdo dallim potencial në të dhënat financiare.
 • Barazimi dhe monitorimi i stokut.
 • Koordinimi me departamentet e tjera për nevojat e tyre financiare.
 • Kalkulimi dhe kontrollimi i importeve.
 • Raporton ne baza javore per detyrimet ndaj furnitorëve
 • Përpilimi i raporteve financiare sipas kërkesave të udhëheqësit të departamentit.

Kushtet e përgjithshme

 • Përvojë pune në pozitë të ngjashme;
 • Preferohet shkollimi i lartë profesional Ekonomik ;
 • Aftësi te mira organizative dhe menaxhuese;
 • Të ketë njohuri të avansuara kompjuterike të aplikueshme në kompani (MS Word, Excel, sisteme te kontabilitetit etj.);
 • Njohuria e gjuhës Angleze e preferueshme.
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi;
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup;

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën:

hr@migros-group.com

Tek subjekti te CEKET POZITA për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet ku nuk është cekur pozita janë të pavlefshme. Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e publikimit.

Migros Group , Zona industriale 4, 12000

Location