Dispatch

September 20, 2023

Job Description

Baboon po punëson Dispatch 
Pozicioni: Dispatch       
Sektori: Customer Service 
Vendndodhja: Prishtinë/ Kosovë

Baboon është një kompani lider në Shqipëri në ofrimin e shërbimit të porositjes së ushqimit
online, por jo vetëm. Themeluar në vitin 2015, Baboon është tashmë një kompani e konsoliduar
dhe e ndërtuar në departamente të mirëfillta me mbi 100 punonjës dhe me mbi 500 biznese
partner.
Baboon është një kompani me zgjerim të shpejt dhe së fundmi ka hapur degën e tij edhe në
Kosovë. Me zyra në Icon Towers dhe me një staf shumë miqësor, kompania jonë mirëpret cilindo aplikantë për punë në pozicionin: operatorë të komunikimit me stafin e logjistikës/ dispatch ,në Shtetin e Kosovës.

Detyrat

 • Realizon dhe i përgjigjet telefonatave me motoçiklistet/ çiklistet/ shoferet.
 • Kontrollon në sistem porositë.
 • Sigurohet që gjithmonë të respektojë rregulloren e punës.
 • Bashkëpunon me koleget për zgjidhjen e problematikave.
 • Transmeton çdo problem dhe ankesë të klientëve, te personat përgjegjës.

Kushtet e Punës

 • Puna organizohet në turne është full time job
 • Kushte pune 100% sipas Kodit te Punes
 • Nje vakt ushqimi të përfshirë nga kompania
 • Leje vjetore dhe festa zyrtare sipas Kodit te Punes
 • Transport të perfshire për motive pune
 • Dita e ditelindjes pushim
 • Mundesi reale per promovim dhe rritje ne karriere

Kritere të tjera

 • Të njoh mirë adresat në Kosovë.
 • Të mos jetë në marrëdhënie shkolle.
 • Duhet të ketë njohuri të mira gramatikore dhe njohes/e e gjuhes angleze.
 • Jane avantazh eksperienca të meparshme pune në poste, taxi, aeroport, agjensi udhetimi,
  e-commerce.

Aplikantët e interesuar mund të dërgojnë CV përmes butonit Apliko Këtu

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, datë
10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Baboon ju mirëpret!

Location