Ekonomiste

Job Description

Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit Ekonomik,
– Të ketë minimalisht 2 vjet eksperiencë pune si punonjës  në financa dhe kontabilitet,
– Të jetë përdorues/e i mirë i kompjuterit, të ketë njohuri  të avancuara në Excel,
– Të ketë njohuri mbi legjislacionin tatimor, – I/e gatshëm të punoj nën presion të punës,
– Të ketë gatishmëri të punoj edhe jashtë orarit të punës     sipas nevojës

Konkursi mbetet i hapur deri më dt. 05.08.2023,

Aplikoni duke dërguar CV-n në email-in:
info.qamiconstruction@gmail.com

Location