Gazetar/e

August 10, 2023

Job Description

ONIMA MEDIA SHPK SH.P.K. shpall konkurs për këtë vend pune:

Përshëndetje të gjithëve, ky është një shans i jashtëzakonshëm për tu bërë pjesë në ekipin tonë të gazetarisë. Ne kërkojmë një gazetar/e të shkëlqyeshëm dhe krijues, i/e cili do të jetë udhëheqës në ngritjen e informacionit me përgjegjësi dhe kreativitet. Nëse ju keni shkathtësi të mëdha në komunikim dhe percjelljen e mesazhit, në të njëjtën kohë që ju karakterizohet nga një qëndrim pozitiv, bashkëpunues dhe aftësi krijuese, atëherë ju jeni personi që po kërkojmë.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:    

 • Krijimi i pyetjeve të mprehta dhe informuese nga tema të ndryshme të aktualitetit dhe shoqërisë.
 • Përgatitja e materialeve gazetareske në mënyrë të përshtatshme dhe tërheqëse për audiencën.
 • Intervistimi i burimeve dhe individëve të ndryshëm për të siguruar informacion të verifikuar dhe cilësor.
 • Përgatitja për terren dhe mbledhja e informacionit nga ngjarjet dhe temat aktuale.
 • Krijimi i materialeve multimediale që përdorin formatin vizual dhe zanor për të forcuar impaktin e lajmit.

Aftësitë e kërkuara:  

 • Shkathtësi të shkëlqyeshme në komunikim, në mënyrë të shkruar dhe të folur.
 • Aftësi për të transmetuar mesazhe të qarta dhe të forta në audiencë.
 • Një qëndrim pozitiv dhe gatishmëri për të punuar në një mjedis të ekipit.
 • Aftësi të shquara bashkëpunimi dhe koordinimi me kolegët për të realizuar projekte të përbashkëta.
 • Kreativitet dhe aftësi krijuese për të sjellë ndryshim dhe freski në mënyrën si transmetohet informacioni.

 

Benefitet:

 • Kontrata e punës.
 • Paga konkurruese.
 • Mundësi për zhvillimin e karrierës.
 • Pajisje pune me teknologji te fundit.

Nëse ju ndiheni të gatshëm të ndani aftësitë tuaja të veçanta dhe pasionin tuaj për gazetarinë dhe informacionin me ne, ju inkurajojmë të aplikoni. Për të marrë pjesë në këtë konkurs pune, dërgoni CV-në tuaj në email ss@onimaspace.co.
Ne shpresojmë të bëhemi pjesë e rrugëtimit tuaj në gazetari dhe informacion, dhe presim me padurim të dëgjojmë nga ju.

 

Location