Mjek/e Familjar/e

Job Description

Avicena KS- SH.P.K, shpall konkurs për pozitën:

 • Mjek Familjar;

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Pranon pacientin nga infermieria ,
 • Shënon të dhënat e duhura në kartelën shëndetësore.
 • Merrë anamnezën,
 • Trajton pacientin me terapi adekuate,
 • Këshillon pacientin,
 • Organizon dhe mbikëqyrë imunizimin,
 • Harton dhe zhvillon planin e trajtimit të sëmundjeve,
 • Përcakton diagnozë diferenciale dhe diagnozën e punës në përputhje me simptomatologjinë,
 • Ofron kujdes për rastet urgjente dhe i referon ato me kohë dhe në mënyrë adekuate,
 • Referon pacientin për trajtim spitalor,etj.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Fakultetin e Mjekësisë; Drejtimi i Përgjithshëm – Specialist I Mjekësisë Familjare,
 • Kandidati/ ja duhet të ketë Licencën e Punës valide,
 • Përvojë pune në fushën relevante.
 • Dokumentet e kërkuara:
 • Kopjet e diplomës së Fakultetit të Mjekësisë,
 • Kopjen e licencës së punës
 • Çdo dokument tjetër apo certifikatë trajnimi , që kandidati/ja e vlerëson të nevojshme që i përshtatet kushteve dhe kritereve të përcaktuara më lartë.

Konkursi mbetet I hapur deri me datë 15.05.2024

CV-te dërgohen përmes butonit “Apliko Këtu” ose tek hr@avicena-ks.org ,duke cekur në subject pozitën dhe lokacionin që aplikoni.

Location