Punonjës në Zyre

October 24, 2023

Job Description

Kompania CEO është e specializuar në organizim te Panaireve dhe është themeluar në vitin 2000 ndërsa nga viti 2013 operon me zyrë edhe në Gjermani.

Jemi ne kërkim te dy punonjësve për zyre
Çfarë bën një punonjës zyre?

Një punonjës zyre menaxhon me disa punë ne zyrën e një kompanie dhe është përgjegjës për përfaqësimin e kompanisë duke iu përgjigjur thirrjeve telefonike, letrave dhe emaileve dhe duke prite palët e interesuara ose partnerët e biznesit.
Ai-Ajo planifikon dhe koordinon takimet për eprorët e saj dhe përgatit dokumentet e nevojshme.
Një punonjës zyre është gjithashtu përgjegjës për Faturimin e shërbimeve, porositjen e materialeve për printim, blerje dhe futjen e te dhënave ne listat dhe CRM e kompanisë.
Puna e juaj duhet te siguroj renditje te dhënave, qartësi ne tekstet e shkruara dhe procese të qarta në kompani.

Kualifikimet për punonjës zyre

  • Diplomë Bachelor ose Master në Marketing, administrim biznesi ose një fushë të ngjashme
  • 3-5 vjet pune ne sektorë privat
  • Përvojë e dëshmuar si punonjës zyre, asistent zyre ose rol përkatës
  • Njohja e Gjuhës Angleze dhe ECDL

Mos hezitoni të aplikoni nëse i plotësoni kriteret e shënuara me larte!
Dërgoje CV dhe dëshmitë tjera përmes butonit ‘Apliko Këtu’ ose ne info@ceokos.com www.ceokos.com

Location