Roje Objekti

December 27, 2023

Job Description

Devolli Group shpall konkurs për vende të lira të punës:

Pozita: Roje Objekti

Vendi i Punës: Miradi e Epërme, Fushë Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Është përgjegjës për sigurinë e objekteve dhe të mirave materiale brenda tyre;
 • Bënë mbikëqyrjen e hapësirave të jashtme dhe të brendshme në mënyrë të vazhdueshme;
 • Mbikqyrë lëvizjën e personave dhe automjetëve;
 • Pengon hyrjen dhe lëvizjen e personave të paautorizar;
 • Kujdeset për sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë përsonelit, vizitorëve dhe ambientit;
 • Rrespekton të gjitha standardet e shërbimit dhe operimit;
 • Përgjigjet në situate emergjente për të ofruar ndihmen e nëvojshme për punonjësit dhe klientet;
 • Mbron asetet e kompanisë në lidhje me vjedhjet, sulmet, zjarrin dhe çështjet tjera të sigurisë,
 • Parandalon incidentet dhe përkujdeset për tejkalim e tyre;

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të kenë të përfunduar së paku shkollimin e mesëm,
 • Përvojë pune paraprake në sigurimin fizik të objekteve dhe gjësendeve;
 • Çertifikata nga policia që nuk jeni në hetime;
 • I gatshem te punoj me orar fleksibil;

Location