Operator/e të Mbikqyrjes Elektronike

May 29, 2024

Job Description

Pozita: Operator/e të Mbikqyrjes Elektronike

Vende të lira pune: 3 POZITA

Vendi i Punës: PRISHTINË

Përshkrimi i Detyrave:

Monitorimi i sistemeve të sigurisë në Qendrën e Kontrollit, përfshirë monitorimin e sistemeve alarmuese dhe atyre të video-vëzhgimit.

Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët:

  • Të kenë përfunduar shkollën e mesme, preferohet shkollimi i lartë;
  • Aftësi të mira kompjuterike;
  • Preferohet të ketë përvojë të paktën një vjeçare në fushën e kërkuar;
  • Të mos ketë qenë i dënuar apo i ndjekur penalisht;
  • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, raportimit dhe qasjes në punë;
  • Aftësi për të punuar në situata stresuese.

Kushtet e punës:

  • Kushte të mira të punës;
  • Kontratë afatgjatë;
  • Pagë konkurruese në treg;
  • Mundësi avansimi profesional dhe karriere.

Mënyra e aplikimit:

Kandidatët e interesuar, të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lart, mund të konkurojnë duke dërguar CV-në përmes butonit ‘Apliko Këtu’ ose në e-mail adresës: apliko@deltasecurity.biz (duke cekur në subjekt pozitën e punës për të cilën aplikoni).

Vendi i punës: Prishtinë

Data e fundit për aplikim: 29.06.2024. 

Kandidatët që përzgjedhen në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Location