Monitorues/e i/e Kamerave

February 26, 2024

Job Description

Migros Group SH.P.K. është kompani lidere që bën distribuimin e brendeve më të njohura botërore. Bashkëpunimi me brendet që përfaqësojmë ka dëshmuar qasjen tonë të suksesshme në tregun kosovar dhe më gjerë. Me zgjerimin e kompanisë, po rritet edhe ekipa jonë komerciale dhe dëshirojmë që të na bashkangjiten në rrugëtimin tonë persona dinamik, ambicioz dhe inovator.

Shpallim konkurs për:

MONITORUES/E I/E KAMERAVE

Përgjegjësitë kryesore:

 • Është përgjegjës për monitorimin e kamerave të sigurisë dhe GPS për të arritur opptimizimin e punës;
 • Bënë raportë ditore/javore për hyrje dhe dalje gjatë objektit;
 • Vëzhgon në mënyrë të vazhdushme situatën në hapsirat e depos qëndrore;
 • Reagon në mënyrë të shpejt për të raportuar ndonjë parregullësi;
 • Mban përgjegjësi të plotë në lidhje me punët dhe detyrat brenda orarit të punës;
 • Përcjellë në mënyrë të vazhdushme ekipet e punës;
 • Kryen punë dhe detyra të punës sipas kërkesës së eprorit për raportim.

Kushtet e përgjithëshme:

 • Diplomë univerzitare (e preferuar);
 • Eksperiencë të ngjashme të punës;
 • Njohuri të mira në zhvillimin dhe mirëmbajtjën e aplikacioneve softuerike;
 • Njohuria e gjuhës Angleze (e preferuar);
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi;
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup;

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën:

hr@migros-group.com

Tek subjekti te CEKET POZITA për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet ku nuk është cekur pozita janë të pavlefshme. Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e publikimit.

Migros Group

Zona industriale 4, 12000

Prishtinë, Kosovë

Location