Specialist për IT Security (m/f)

December 28, 2023

Job Description

Specialist për IT Security (m/f)

Kualifikimet:

 • Diplomë Universitare (Fusha e IT apo të ngjashme);
 • Certifikime si: Cisco CCNP apo NGFW Cerifikime ne vendor te ndryshem.
 • Të paktën tri (3) vite përvojë pune në fushën e sigurisë së rrjetave;
 • Aftësi të shkëlqyera në organizim, përcaktim të prioriteteve dhe menaxhim të projekteve;
 • Nivel i avancuar i gjuhës angleze.

Përgjegjësitë:

 • Administrimin dhe analizim të problemeve në Routing/Switching, Siguri, Firewal, VPN, WAF, NAC.
 • Monitorimi i llogave në Aspektin e Sigurisë;
 • Administrimi dhe Konfigurimi i Pajisjeve të Sigurisë si: NAC, Data Center Firewal, Perimeter Firewal;
 • Krijimi dhe mirëmbajtja e diagrameve të rrjetës në aspektin e sigurisë;
 • Vlerësimin e rreziqeve të mundshme të sigurisë dhe rekomandimi i veprimeve korrektuese;
 • Administrimin e pasjeve të sigurisë, rrjetës dhe stacioneve punuese në aspektin e sigurisë;
 • Hulumtimin, rekomandimin, vlerësimin dhe implementimin e politikave të sigurisë për mbrojtje nga rreziqet e mundshme kibernetike;
 • Përcjelljen e teknologjive, zgjidhjeve bashkëkohore që kanë të bëjnë me sigurinë e sistemit dhe rrjetës;
 • Zbaton kontrollet dhe mekanizmat e sigurisë me qëllim të realizimit të politikave dhe procedurave të sigurisë.

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 09 Janar 2024.

Për ne

BPB është bankë komerciale vendore e licencuar dhe e pranishme në tregun bankar të Kosovës që nga viti 2001. Ne ofrojmë portfolio të gjerë të produkteve dhe shërbimeve të projektuara enkas për mbështetjen e nevojave të individëve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave. Jemi bashkëpunues, miqësor, dhe kemi ambient gjithëpërfshirës, të ndryshëm dhe të respektueshëm. Ne mbështesim zhvillimin e karrierës tuaj dhe balancimin e punës me jetën personale. Bashkohu ekipës sonë!

Deklarata e politikës

BPB është punëdhënës i mundësive të barabarta. Ne respektojmë dhe trajtojmë çdo individ njëjtë duke respektuar kulturat e ndryshme, perspektivat, aftësitë dhe eksperiencat në vendin e punës si dhe gjatë procesit të punësimit.

Procedura e aplikimit

Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Location