Zyrtar Ligjor

September 6, 2023

Job Description

Credica LLC si rezultat i zgjerimit të aktivitetit të saj kërkon kandidatë të motivuar të aplikojnë për pozitat:

Zyrtar Ligjor

Prishtinë (1), Prizren (2), Pejë (2), Gjilan (2), Mitrovicë (2)
Përgjegjësitë kryesore për:

  • Të kontaktoj dhe menaxhoj në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
  • Të bëj vizita të rregullta në terren te klientët dhe organet e përmbarimit të përcaktuar në portfolion e saj/tij;
  • Të bëj vlerësimin e ekspozimeve kreditore jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe të propozoj zgjidhje adekuate;
  • Punë tjera të përcaktuara nga menaxhmenti.

 

Kërkesat për vendin e punës:

  • Diplomë universitare nga fakulteti juridik ose në vitin e fundit në Juridik;
  • Eksperiencë pune në procedurën përmbarimore, mbledhjen e kredive jo-performuese, kredidhënie apo të ngjashme përbën avantazh;
  • Aftësi të shquara komunikimi, organizative dhe analitike;
  • I/E dedikuar dhe vetëmotivuar për sukses;
  • Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office (posaçërisht Excel dhe Word);
  • Të posedoj Patentë Shoferi të kategorisë “B”.

 

Të dhënat:

Pozita: Zyrtar Ligjor;

Vendndodhja: Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjilan, Mitrovice;

Kontrata: Sipas Ligjit të Punës

Aplikimet mbyllen: 17 Shtator 2023
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në dhe dokumentet tjera përcjellëse në e-mail adresën: hr@credica.org

Vetëm aplikacionet e pranuara përmes e-mail adresës së lartpërmendur do të merren parasysh. Duke ju falënderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Location