Menaxher Operacional (2)

October 9, 2023

Job Description

Kompania BINNI

Lokacioni: Vushtrri

Shpall konkurs për plotësimin e vendeve të punës:

  Menaxher operacional (2 Pozita) 

Pozitat e kërkuara më lartë kanë rëndësi të vecantë në BINNI, duke marrë parasyshë që kompania Binni veçohet me produkte elitare, ambient unik, shërbim cilësor dhe perkujdesje të vecantë ndaj klientit.

Jemi vend pune ku për çdo punëtor ofrojmë mundësi të barbarta karriere dhe avancimi profesional.

Nga kanditadët kërkohet:

  • Të ketë paraqitje profesionale,
  • Përvojë ne pune 3 vjet minimum
  • Aftësi për vërejtjen e detajeve.
  • Shkathtësi të shkëlqyera ndërpersonale.
  • Të kuptuarit e nevojave të punës dhënia e përgjigjeve profesionale në bazë të kërkesave.
  • Aftësi në vendimarrje dhe zgjidhjen e problemeve
  • Administrim dhe koordinim i veprimtarive ditore.

PAGESA:  Konkuruese.

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me një fotografi përmes butonit ‘Apliko Këtu’ ose në Email adresën: albin.fazliu@binni.biz

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontakohen.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Location