Punëtor Sigurimi

June 20, 2023

Job Description

POZITA: Punëtor Sigurimi                                     

LOKACIONI: Prishtinë

KRITERET PËR PUNËSIM 

  • Diplomë e Shkollës së Mesme
  • Të jetë i licensuar MPB për Sigurim Themelor Profesional
  • Njohur bazë të punës me kompjuter
  • Preferohet përvojë pune dhe trajnime në fushën adekuate
  • Aftësi analitike dhe logjike për zgjedhjen e problemeve

 

BENEFITET

  • Kontratë pune sipas ligjeve në fuqi
  • Sigurimi shëndetësor
  • Pagesë të rregullt
  • Orar të rregullt
  • Trajnime adekuate për pozitë

 

APLIKIMI

Duke dërguar CV-në tuaj me aplikacion në ETC Prishtinë tek Recepsioni, po ashtu edhe në email-in apliko@elkosgroup.com , apo online ne web faqen www.etc-ks.com!

Konkursi mbetet i hapur nga data: 12.06.2023 deri me date: 20.06.2023

Për informata shtesë mund të kontaktoni në numrin pa pagesë: 0800 30 300

Location